<%=lang.GetElementData("AlbumsForThisUser") %>
<%=lang.GetElementData("CloseAlbumList") %>
isak: Ronja Rós 9 mánaða og Benóný og hænurnar